اصلاحات پیشنهادی نسبت به برنامه اقامت یونان

یا برنامه ویزای طلایی یونان شاهد تغییراتی خواهد بود؟

اصلاحات پیشنهادی نسبت به برنامه اقامت یونان

وزارت مهاجرت یونان، قصد خود مبنی بر بسط برنامه ویزای طلایی را اعلام نموده و بدین ترتیب، یونان به خیل عظیم کشورهایی که جذب هرچه بیشتر سرمایه خارجی را می جویند، پیوسته است. از بدو آغاز برنامه ویزای طلایی در سال ۲۰۱۳ تا به امروز، بیش از یک و نیم میلیارد یورو روانه کشور شده و ۵ هزار ویزا برای سرمایه گذاران خارجی صادر گردیده است. رونق و احیاء بازار املاک پس از رکود اقتصادی تا حد زیادی مرهون و وامدار این منبع جدید سرمایه گذاری بوده است. سیر تکامل و پیشرفت برنامه ویزای طلایی یونان تا حدی بوده است که در حال حاضر به طور میانگین ۵۰ درخواست نامه در روز دریافت می گردد. چنانچه پیشنهاد بسط برنامه با موافقت مواجه شود، این موضوع می تواند شمار سرمایه گذاران را بیش از پیش افزایش دهد.

بنابر برنامه کنونی، سرمایه گذاران باید در ازای مجوز اقامت ۵ ساله در یونان یا هریک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا حداقل ۲۵۰ هزار یورو را به سرمایه گذاری در املاک اختصاص دهند. سرمایه گذارانی که ملک خود را نگاه می دارند، می توانند هر ۵ سال یک بار مجوز اقامت خود را تمدید نموده و پس از ۷ سال اقامت در یونان، درخواست تابعیت خود را مطرح سازند.

سرمایه گذاران می توانند براساس تغییرات پیشنهادی وزارت مهاجرت یونان از میان طیف وسیعی از گزینه ها دست به گزینش زده و دامنه انتخاب آنها به گزینه سرمایه گذاری در املاک محدود و منحصر نخواهد بود. در صورت موافقت با تغییرات، سرمایه گذاران می توانند با صَرف حداقل ۴۰۰ هزار یورو در یکی از گزینه های ذیل، مجوز اقامت ۵ ساله را صاحب شده و به تمدید آن پس از ۵ سال اقدام کنند:

  • شرکتی که مقر اصلی آن یونان است.
  • شرکت سرمایه گذاری در املاک که صرفا در راستای سرمایه گذاری در یونان حرکت می کند.
  • شرکت مادر: این نوع شرکتها صرفا سهام شرکتهایی را که مقر اصلی آنها یونان است، دارا می باشند.
  • کسب اوراق قرضه دولتی از مؤسسات اعتباری محلی
  • سپرده گذاری مدت دار در یکی از مؤسسات اعتباری یونان به مدت حداقل ۱۲ ماه و تمدید سپرده گذاری برای مدت مشخص دیگر
  • سهام شرکتهای سرمایه گذاری جایگزین که در یونان یا سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا بنا گردیده و صرفا سرمایه گذاری در املاک واقع در یونان را با رعایت شرایطی هدف قرار داده اند.

انتظار می رود مجلس تصمیم خود را ظرف چند ماه آتی اتخاذ نماید. CitizenMatch شما عزیزان را از وضعیت این پیشنهاد و هرگونه تغییری که از سوی مجلس یونان مورد غور و بررسی قرار خواهد گرفت، مطلع خواهد کرد.

در جریان جدیدترین اخبار قرار گیرید – ثبت نام برای دریافت آخرین اطلاعات

Posted on اکتبر 19th, 2018 | یونان
×
تماس با ما