سرمایه گذاری در املاک و خدمات مربوطه

تأیید پروژه های املاک از سوی دولت مربوطه از مستلزمات شرکت در برنامه اقامت یا تابعیت از طریق سرمایه گذاری می باشد. CitizenMatch تمام توجه خود را معطوف به این موضوع نموده که آخرین و جدیدترین اطلاعات را در زمینه پروژه های تأیید شده فعلی و پروژه های جدید در اختیار افراد بگذارد. اطلاعات ما همواره به روز رسانی شده تا اخبار جامع، فراگیر و به روز در خصوص شرایط پروژه ها ارائه گردد. ارتباط قوی کاری، بین ما و سازندگان املاک حاکم است. به میمنت چنین ارتباطی است که متقاضیان را از جزئیات کامل و تخفیفهای ویژه هر برنامه مطلع می گردانیم. تلفیق اطلاعات مناسب و ارتباطات قوی کاری موجب می شوند ملکی مقرون به صرفه که با انتظارات متقاضی همسو بوده و سود چشمگیری نصیب وی می کند، معرفی شود. در تمامی کشورهای دنیا می توان املاک را ۵ سال پس از کسب تابعیت به فروش رسانید به استثنای گرانادا. در این کشور، گذشت ۳ سال از زمان کسب تابعیت می تواند به این خواسته (فروش ملک) رنگ واقعیت بخشد.

Antigua and Barbuda pic 2
آنتیگوآ و باربودا
4.2. Dominica-Picture
دومینیکا
Grenada Pic
گرانادا
4.5 St. Kitts pic 2
سنت کیتس و نویس
انتخاب ملک مناسب

هریک از پروژه ها منحصربه فرد است. CitizenMatch خاطرنشان می کند که متقاضیان به مدد خدمات ما قادر به گزینش بهترین گزینه سرمایه گذاری در املاک با توجه به شرایط خود خواهند بود. ما در تعامل با سازندگان ملک منافع تک تک متقاضیان را لحاظ می داریم. CitizenMatch سازنده ملک نبوده و از این رو، اطلاعات ارائه شده در زمینه پروژه های تأییدی، منصفانه، بی طرفانه و غیرمغرضانه خواهد بود. امروز برای انتخاب ملک مناسب جهت سرمایه گذاری با ما تماس حاصل نمایید.  

سایر خدمات اختیاری

طیف وسیعی از خدمات مربوط به املاک از سوی CitizenMatch ارائه می گردد. این خدمات شامل:

  • انتقال سند مالکیت و خدمات حقوقی
  • قرارداد اجاره و سایر قراردادها
  • یافتن مستأجر و مدیریت درآمد اجاره
  • حفظ و مدیریت ملک
×
تماس با ما