گروه اول برنامه سرمایه گذاری انگلستان: آیا تغییراتی نسبت به آن اعمال خواهد شد؟

آینده مبهم برنامه سرمایه گذاری انگلستان

 

وزارت کشور انگلستان در راستای اصلاح گروه اول برنامه سرمایه گذاری، اطلاعیه ای دال بر تعلیق این برنامه در تاریخ ۶ دسامبر ۲۰۱۸ صادر نمود. بنا بود این تعلیق یک روز بعد در تاریخ ۷ دسامبر ۲۰۱۸ به مرحله اجرا گذارده شود. مع الوصف، وزارت کشور تصمیم خود مبنی بر توقف برنامه را تا بدین تاریخ عملی نساخته است. سرمایه گذاران خارجی نمی توانند به عدم تغییر قوانین فعلی دلگرم باشند چراکه سخنگوی وزارت کشور تعهد و التزام این نهاد نسبت به اصلاح برنامه را بازگو کرده است.

 

سرمایه گذاران خارجی باید در صورت اِعمال تغییرات از شرایط سختگیرانه ای پیروی نمایند. به واقع، منافع و امور تجاری و مالی ایشان از سوی حسابرس مستقل مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. افزون بر این، این موضوع باید به تأیید حسابرس برسد که مبلغ سرمایه گذاری حداقل به مدت ۲ سال تحت تصرف و کنترل سرمایه گذار بوده است. علاوه بر موارد فوق، سرمایه گذاران خارجی دیگر قادر به سرمایه گذاری در اوراق قرضه دولتی نخواهند بود.  

 

سرمایه گذاران خارجی توانسته اند در اثر بهره مندی از گروه اول برنامه سرمایه گذاری (که در سال ۲۰۰۸ به منصه ظهور رسید) به نقل مکان خود به انگلستان سرعت بخشند. علاوه براین، منافع اقتصادی چشمگیری به موجب این برنامه نصیب انگلستان گردیده است. به یُمن این برنامه و عوامل دخیل دیگر (بررسی این عوامل از حیطه این مقاله خارج است) بوده است که انگلستان جایگاه خود را به عنوان یکی از بازیگران عمده اقتصاد جهانی حفظ نموده است. گزارشها حاکی از آن است که در سال ۲۰۱۸ بیش از هزار سرمایه گذار خارجی از ویزای انگلستان برخوردار شده اند. مزایای اقامت و سرمایه گذاری در انگلستان به همراه عدم ثبات سیاسی و اقتصادی در برخی از کشورها، استقبال سرمایه گذاران را سبب گردیده است.

 

نظر به تصمیم دولت انگلستان بر تشدید قوانین حاکم، CitizenMatch علاقه مندان برنامه سرمایه گذاری را به ثبت هرچه سریعتر درخواست اقامت از طریق سرمایه گذاری خود دعوت می نماید. ما در CitizenMatch بر حساسیت هریک از پرونده ها واقف می باشیم. دانش و تجربه گسترده ما در رفع دغدغه های مهاجرتی شما به کار خواهد آمد.

Posted on دسامبر 14th, 2018 | اخبار, انگلستان
×
تماس با ما