تابعیت از طریق سرمایه گذاری

نکات مهم مربوط به تابعیت

تابعیت، رابطه بین فرد و دولت مستقل تلقی شده که چند و چون آن با قوانین کشور مربوطه تعیین می شود. افراد به واسطه تابعیت یک کشور، از حقوق و مزایای مشخصی  برخوردار شده و در عین حال، تکالیف و تعهداتی را نیز برعهده خواهند گرفت. تابعیت بارزترین شکل ملیت به شمار می رود. تابعیت، افراد را تحت لوای یک هویت مشترک یکپارچه می کند.

گذرنامه و تابعیت

گذرنامه سندی شخصی است که برای شناسایی و سفر استفاده شده و کاربرد بین المللی دارد. گذرنامه را دولتهای مستقل یا سازمانهای وابسته به سازمان ملل صادر می کنند. به طور کلی، گذرنامه هایی که بر مبنای تابعیت فرد صادر می شوند، کارساز و مفید فایده می باشند.

کسب تابعیت تنها روشی است که بدین وسیله می توان به طور قانونی گذرنامه کشوری را بدست آورد. گذرنامه های غیراتباع، کاربرد محدودی دارند. البته استثنائاتی در این زمینه وجود دارد. گذرنامه دیپلماتها، گذرنامه سازمان ملل، گذرنامه پناهندگان و اسناد مسافرتی صادره از سوی سازمانهای بین المللی و کشورها نمونه ای از این استثنائات محسوب می شوند.

تابعیت از طریق سرمایه گذاری

تابعیت از طریق سرمایه گذاری را بدین صورت می توان تعریف کرد: فرآیندی که تابعیت دوم با سرمایه گذاری در اقتصاد کشور میزبان حاصل می آید. برنامه های تابعیت از طریق سرمایه گذاری در مقایسه با سایر برنامه های مهاجرتی، تابعیت کشور دیگر را سریع تر برای افراد به ارمغان می آورند و این موهبت، بدون خرد آوردن به زندگی سرمایه گذاران بدست می آید.

سرمایه گذاران و متمولین اجازه اقامت در بسیاری از کشورها را دارا می باشند. لیکن قوانین تعداد محدودی از کشورها تابعیت از طریق سرمایه گذاری را بدون شرط اقامت در کشور اعطا می نمایند.

برنامه های تابعیت از طریق سرمایه گذاری این فرصت را برای شما ایجاد می کنند که قانونا تابعیت کشور دیگر را کسب کنید. این مزیت به سادگی و به سرعت برای افراد حاصل آمده بدون آنکه مشکلی در روند زندگی آنها ایجاد شود.

چه میزان سرمایه لازم است؟

برنامه منتخب شما تا حد زیادی پاسخ این سؤال را مشخص می کند. برخی از برنامه های تابعیت از طریق سرمایه گذاری افراد را ملزم به صرف  سرمایه  قابل توجهی می کنند، حال آنکه برخی از برنامه ها امکان  سرمایه گذاری بسیار اندک  را فراهم می سازند. لطفا توجه داشته باشید که اشتیاق کشورها به افزایش سرمایه خود از طریق فروش تابعیت، پیش بینی برنامه های تابعیت از طریق سرمایه گذاری را موجب شده است. بخش عظیمی از درآمد ناخالص کشورها به برکت تابعیت از طریق سرمایه گذاری عاید کشورها می شود.

برای مثال، براساس برنامه تابعیت از طریق سرمایه گذاری سنت کیتس و نویس، افراد باید مبلغ قابل توجهی در املاک سرمایه گذاری کنند تا درخواست تابعیتشان مورد موافقت قرار گیرد. در مقابل، برنامه تابعیت از طریق سرمایه گذاری کشورهایی همچون گرانادا بسیار ساده تر بوده و مبلغ کمتر سرمایه گذاری را مقرر می کند.

ما اطلاعات صریحی در خصوص حداقل میزان سرمایه گذاری، مورد استفاده سرمایه و نهادی که مبلغ به آن پرداخت خواهد شد، به شما ارائه خواهیم داد.

در چه کشورهایی تابعیت از طریق سرمایه گذاری پیش بینی شده است؟

برنامه تابعیت از طریق سرمایه گذاری در بسیاری از کشورها در نظر گرفته شده است. شمار این برنامه ها رو به فزونی است چراکه کشورها مزایای اقتصادی سرمایه گذاری سرمایه گذاران خارجی را دریافته اند.

اگر ستونهای جدول به طور کامل مشاهده نمی شود، لطفا نشانگر خود را به سمت راست یا چپ بکشانید.

لطفا به خاطر داشته باشید که تمام کشورها اجازه کسب تابعیت مضاعف را به اتباع خود نمی دهند. لطفا پیش از آغاز فرآیند، صدق این موضوع نسبت به خود  را با CitizenMatch مطرح نمایید.

CitizenMatch چه خدماتی می تواند به شما ارائه دهد؟

بسته به کشور منتخب شما، کسب تابعیت دوم می تواند هزینه بر باشد. اعتماد متقابل بین موکل و وکیل جزء لاینفک و جدانشدنی این فرآیند به حساب می آید. تمام تلاش ما در CitizenMatch ارائه راهکاری همه جانبه است که به نیازهای خاص افراد و خانواده هایشان در آن توجه وافر می شود. CitizenMatch که مجهز به تجربه وسیع در حوزه تابعیت و اقامت می باشد، رویکردی دقیق اتخاذ نموده است. با چنین رویکردی است که به هنگام انتخاب گزینه مطلوب برای افراد، به ظواهر امر بسنده نشده  و این امر خطیر را با عنایت به تمام جوانب به انجام خواهد رسید.

شما در سراسر فرآیند از راهنمایی دقیق و جامع ما بهره مند خواهید شدچراکه اتخاذ تصمیم آگاهانه یکی از حقوق حقه شما به شمار می رود. اطلاعات ارائه شده، مقایسه مزایا، شرایط، ملاکهای برخورداری از برنامه ها و اصول اساسی فرآیند را میسر می سازد.

منافعی که در نتیجه برنامه های تابعیت ما حاصل می آید، مادام العمر است. چنانچه فرد در طول فرآیند درخواست اقامت یا تابعیت خود مدارک جعلی و دروغین ارائه کرده یا سابقه کیفری خود را پنهان کند، امکان لغو تابعیت دوم وجود خواهد داشت. از این رو، مستدعی است اصول صداقت را رعایت فرموده و ما  همواره نظرات صادقانه خود را در رابطه با شانس متقاضیان در اخذ تابعیت دوم اعلام خواهیم کرد.

سنت کیتس و نویس

آنتیگوا و باربودا

سنت لوسیا

×
تماس با ما