سامانه کمکی

سامانه کمکی پیشرفته CitizenMatch مجال مقایسه  دقیق انواع برنامه های تابعیت و اقامت  را به سرمایه گذاران می دهد. ما به ضرورت  اطلاع سرمایه گذاران از هزینه ها، مزایا و معایب برنامه ها واقف می باشیم. از این طریق است که ایشان می توانند تصمیمی صحیح و بسزا برای خود، خانواده و بیزینس خود اتخاذ نمایند.

کلیه اطلاعات مرتبط با برنامه ها از منابع رسمی از قبیل شرکای مجاز تجاری یا وبسایتهای دولتی استخراج شده اند. جهت دریافت اطلاعات بیشتر و برآورد دقیق هزینه برنامه برای خانواده تان، با ما تماس حاصل نمایید.

تمام اطلاعات مندرج در این گزارش در تابستان 2021 بروزرسانی شده است.

رفع مسئولیت: هزینه های برآوردی در صفحه سامانه کمکی CitizenMatch صرفا برای اطلاع رسانی قید شده اند. علی رغم آنکه تلاش ما بر ارائه اطلاعات صحیح و به روز رسانی منظم آنها می باشد، بهتر است برای آگاهی از رقم دقیق مستقیما با ما تماس حاصل نمایید.

یافتن برنامه مناسب

به مقایسه اختصاری برنامه های مختلف پرداخته و از مختصات و ویژگیهای هریک اطلاع حاصل نمایید

هزینه برنامه ها

هزینه تخمینی هریک از برنامه های ارائه شده را بررسی فرمایید

نقشه برنامه ها

با مراجعه به این صفحه، از تعداد کشورهایی که با دراختیار داشتن گذرنامه یک کشور می توانید بدان وارد شوید، مطلع گردید

×
تماس با ما