حذف برنامه های سرمایه گذاری جزیره پرینس ادوارد

جزیره پرینس ادوارد دو زیرشاخه از برنامه مهاجرت از طریق سرمایه گذاری را منحل می کند

جزیره پرینس ادوارد از پذیرش درخواستهای مهاجرت از طریق مالکیت جزئی و کامل بیزینس امتناع ورزیده است، مسئله ای که از تاریخ ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۸ جنبه اجرایی پیدا کرده است. بنا بر اظهارات وزیر گردشگری و توسعه اقتصادی جزیره پرینس ادوارد در تاریخ ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۸، تصمیم دولت مبنی بر پایان دادن به این برنامه ها، نتیجه ای جز تأمین منافع استان دربرنخواهد داشت. وی همچنین ضرورت مداقّه بیشتر در برنامه های مهاجرتی را مورد تأکید قرار داد.

تقلب و سوءاستفاده از برنامه های مالکیت جزئی و کامل بیزینس، انتقادات زیادی را روانه این برنامه ها ساخته و به دنبال این مسائل، تحقق هدف سودرسانی به استان متزلزل گردیده است. تحقیقات دولت فدرال حاکی از آن است که بسیاری از سرمایه گذاران اقامت دائم خود را اخذ نموده اند بی آنکه به تأسیس بیزینس مبادرت کرده یا در استان سکنی گزیده باشند. از مجرای این دو برنامه بوده است که سرمایه گذاران فورا و پیش از برپایی بیزینس یا نقل مکان به استان، به کسب اقامت دائم خود موفق شده اند. از آنجا که اخذ اقامت دائم موجبات رضایت سرمایه گذاران را فراهم آورده است، ایشان از ودیعه ۲۰۰ هزار دلاری خود چشم پوشی کرده اند. عنایت به این موضوع مقتضی است که ودیعه تنها با اقامت سرمایه گذاران در استان و تأسیس یا خریداری بیزینس مسترد می گردد.

آخرین دوره انتخاب کاندیداها در مرحله ابزار تمایل به مهاجرت در تاریخ ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۸ برگزار شده و بدین وسیله، عمر برنامه های مالکیت جزئی و کامل بیزینس به عنوان زیرمجموعه گروه تأثیر تجاری رسما به سر رسید. تنها ۱۰ درخواست مهاجرتی در واپسین گزینش، مورد قبول واقع شدند.

پایان این دو زیرمجموعه، لغو کلی برنامه مهاجرت از طریق سرمایه گذاری جزیره پرینس ادوارد را دلالت نمی کند چراکه سرمایه گذاران علاقه مند به تأسیس یا خریداری بیزینس در جزیره پرینس ادوارد کماکان می توانند از برنامه مجوز کار بهره گیرند. براساس این گزینه، سرمایه گذاران ابتدا باید با دراختیار داشتن مجوز کار موقت به تأسیس بیزینس اقدام نموده و تأیید درخواست اقامت دائم بر احراز شرایط خاص متکی است. CitizenMatch هرگونه سؤال مربوط به برنامه مجوز کار جزیره پرینس ادوارد را با کمال میل پذیرا خواهد بود. شما می توانید سؤالات یا دغدغه های خود را از طریق ایمیل info@citizenmatch.com با ما در میان بگذارید.

نظر به اهمیت بسزای مهاجرت از طریق تأسیس بیزینس، نباید این امر را به شرکتهای غیرمتخصص واگذار نمود. پرونده خود را به اشخاصی محول نمایید که به راستی توانایی هدایت شما در مسیر پیچیده و سردرگم کننده مهاجرت را دارا باشند. ما در CitizenMatch تمامی قوای خود را به پشتیبانی از مطالبات مهاجرتی و تجاری شما معطوف می کنیم.

 

Posted on نوامبر 1st, 2018 | همه
×
تماس با ما