برنامه نوظهور مولداوی

مولداوی به معرفی و ارائه برنامه تابعیت از طریق سرمایه گذاری خود می پردازد

پس از آنکه جمع کثیری از کشورها برنامه های تابعیت از طریق سرمایه گذاری را به نیکی به اجرا گذاشته، سرمایه گذاری خارجی را روانه کشور خود ساخته و گامهای اساسی در راستای رشد و توسعه اقتصادی خود برداشتند، مولداوی نیز از قافله بازنمانده و به عنوان آخرین کشور (تا به این تاریخ) چنین برنامه ای را به منصه ظهور درآورده است. براساس برآورد دولت مولداوی، درآمد حاصل از برنامه تابعیت از طریق سرمایه گذاری تا سال ۲۰۲۳ بالغ بر یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار آمریکایی خواهد بود.

سرمایه گذاران خارجی باید بنابر برنامه تابعیت از طریق سرمایه گذاری حداقل ۱۰۰ هزار دلار آمریکایی را به “صندوق سرمایه گذاری عمومی برای توسعه پایدار” (به عنوان تنها گزینه موجود) اختصاص دهند. سرمایه گذاران خارجی و خانواده ایشان نیز در مقابل تابعیت کشور مولداوی را (که به نسلهای آتی قابل انتقال است) کسب نموده، به بیش از ۱۲۰ کشور بدون طی فرآیند ویزا سفر نموده و در کشوری اروپایی اقامت می گزینند. فرزندان تحت تکفل زیر ۲۹ سال و والدین تحت تکفل زیر ۵۵ سال (اعم از والدین متقاضی اصلی و همسر وی) مشمول برنامه تابعیت از طریق سرمایه گذاری مولداوی می شوند. شایان ذکر است که مولداوی از اعطای تابعیت خود به عده ای از افراد ممانعت می ورزد. چنانچه افراد از اخذ ویزای کشوری که قرارداد سفر بدون ویزای اتباع یا دریافت ویزا در مرز ورودی (مرز ورودی کشور) با مولداوی منعقد نموده، بازمانده و پس از آن نیز ویزای کشور مزبور را کسب نکنند، از دریافت تابعیت مولداوی محروم خواهند شد.

دولت مولداوی فرآیند دقیق بررسی صحت اطلاعات سرمایه گذار را به منظور استمرار و حفظ اعتبار برنامه پیش بینی نموده است. طی چنین فرآیندی است که اعتبار مالی و عدم سوءپیشینه کیفری متقاضی مورد ارزیابی قرار می گیرد. سیاست اتخاذی به عنوان سخت گیرانه ترین رویه بین برنامه های تابعیت از طریق سرمایه گذاری تلقی گشته است.

مولداوی با قرار گرفتن بین اروپا و آسیا از موقعیت بی نظیر جغرافیایی برخوردار می باشد. این کشور پیوسته برای عضویت در اتحادیه اروپا و حوزه شنگن اهتمام ورزیده است. اقدامات مولداوی برای تقویت رشد اقتصادی و کاهش نرخ فقر و بیکاری مورد تمجید و تحسین واقع شده است.  

 

Posted on نوامبر 9th, 2018 | مولداوی
×
تماس با ما