بلغارستان

بلغارستان به عنوان سرزمینی گونه گون و متنوع و یکی از کشورهای حوزه بالکان، دارای رودخانه ها و کوهستانهای فراوان بوده و در مسیر دریای سیاه واقع شده است. این کشور در جنوب شرقی اروپا و در جوار رومانی، صربستان، جمهوری مقدونیه، یونان و ترکیه قرار گرفته است.

بلغارستان به عضویت اتحادیه اروپا درآمده است بدون آنکه بخشی از منطقه یورو به حساب آید.

 کلیات برنامه

برنامه تابعیت بلغارستان این فرصت را برای متقاضی فراهم می آورد که اقامت دائم این کشور را سریع کسب نموده و تابعیت بلغارستان و اتحادیه اروپا را ظرف چند سال از آنِ خود سازد. متقاضی و خانواده وی می توانند با کسب تابعیت بلغارستان در این کشور اقامت گزیده، به کار مشغول شده، به تحصیل پرداخته و آزادانه به سراسر اروپا سفر نماید.

 مزایای برنامه
0
اخذ اقامت در ۴ ماه
0
حداقل مبلغ سرمایه گذاری: ۲۶۰ هزار یورو
0
کسب تابعیت در ۲ سال

برنامه سریع تابعیت بلغارستان این امکان را برای متقاضی فراهم می آورد که اقامت دائم بلغارستان را به سرعت از آنِ خود ساخته و تابعیت بلغارستان و اتحادیه اروپا را ظرف چند سال برای خود متصور شود. با کسب تابعیت بلغارستان، متقاضیان و خانواده ایشان می توانند در بلغارستان سکنی گزیده، به کار مشغول شده، تحصیل نموده و آزادانه در سراسر اروپا تردد نمایند.

این برنامه با منافع بیشماری گره خورده است. بیایید تعدادی از آنها را بررسی نماییم:

 • مدت زمانی که دولت صرف بررسی صحت اطلاعات پرونده و درخواست اقامت دائم می نماید، بین ۳ تا ۴ ماه می باشد.
 • متقاضیانی که از برنامه سریع تابعیت بهره می گیرند، می توانند پس از یک سال اقامت دائم درخواست تابعیت بلغارستان را نمایند. ایشان تابعیت بلغارستان را ظرف یک سال کسب خواهند نمود (زمان لازم برای کسب تابعیت از ابتدای فرآیند ۲ سال خواهد بود).
 • CitizenMatch گزینه سرمایه گذاری به مبلغ ۲۶۰ هزار یورو را پیش روی افراد قرار داده است. بدین وسیله، ایشان از سرمایه گذاری یک میلیون و ۲۴ هزار یورو در ۵ سال معاف خواهند گردید.
 • اتباع بلغارستان می توانند به حدود ۱۶۹ کشور سفر نموده بدون آنکه نیازی به ویزا داشته باشند. کشورهای اروپایی و کانادا از جمله این کشورها محسوب می شوند.
 • هیچ محدودیتی بر ملیتهای مختلف اِعمال نشده است (تمامی اتباع خارجی می توانند در این برنامه شرکت جویند).
 • فراهم آوردن بودجه برای سرمایه گذاری با مراجعه به متقاضی ملازمه نداشته و وی هیچ گونه مسئولیت شخصی در قبال پرداخت وام نخواهد داشت.
 • در بلغارستان، دوتابعیتی و چندتابعیتی تجویز شده است.
 • هیچ شرطی از حیث سن، زبان، اقامت، تحصیلات یا تجربه تجاری و مدیریتی مقرر نشده است.
 • تابعیت بلغارستان به واسطه نسب منتقل می شود. بدین رو، تابعیت بلغارستان می تواند از آنِ فرزندان (فرزندخواندگان نیز شامل برنامه می شوند) و نوادگان شده فارغ از آنکه سن، وضعیت تأهل و ترکیب خانواده به چه ترتیب باشد.
 • بلغارستان یکی از پایین ترین نرخهای مالیاتی را در میان کشورهای اتحادیه اروپا داشته و به تجارت  آزادانه حاکم در کشور می بالد
شرایط برنامه

علاوه بر صرف حداقل مبلغ سرمایه گذاری، برخورداری از برنامه مستلزم تأمین شرایط مشخصی است:

 • متقاضی باید دارای گذرنامه معتبر بوده و از وضعیت اقامت قانونی در کشور برخوردار باشد.
 • متقاضی باید مراحل بررسی امنیتی و آزمایشات پزشکی را با موفقیت از سرگذراند.
 • متقاضی باید اظهارنامه ای مبنی بر منشأ مبالغ سرمایه گذاری ارائه نماید.
 • متقاضی اصلی باید حداقل ۱۸ سال سن داشته باشد. (حداکثر سنی در این زمینه تعیین نشده است).
 • ۵ سال باید از زمان ازدواج متقاضی اصلی و همسر وی گذشته باشد. (مگرآنکه از گزینه پیشنهاد ویژه استفاده شود)
 • متقاضی باید به مدت ۵ سال یک میلیون و ۲۴ هزار یورو در اوراق قرضه دولتی سرمایه گذاری نماید تا اقامت و تابعیت سریع بلغارستان را بدست آورد. متقاضی می تواند با پرداخت ۲۶۰ هزار یورو در تأمین مالی سرمایه گذاری مشارکت جسته و وی در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت.
 • متقاضی باید دو بار (به ترتیب دو روز و چهار روز برای سال اول و دوم) وارد بلغارستان شود. لیکن هیچ گونه شرطی از حیث اقامت در کشور (در طول فرآیند) یا مالیات بر درآمد مقرر نشده است.
گزینه های سرمایه گذاری

گزینه های سرمایه گذاری برنامه اقامت بلغارستان بدین ترتیب است:

 • پیشنهاد ویژه

اَخلاف متقاضی اصلی (اعم از فرزندان، نوادگان و فرزندخواندگان) می توانند فورا پس از آنکه وی تابعیت خود را کسب نمود، درخواست تابعیت بلغارستان را مطرح نمایند. لیکن همسر متقاضی اصلی باید ۵ سال در انتظار بنشیند و این مدت از زمان تأیید درخواست اقامت دائم آنها احتساب می شود. همسر و کلیه افراد تحت تکفل متقاضی اصلی می توانند به محض دریافت تابعیت (از سوی متقاضی اصلی)، وی را در هریک از کشورهای اروپایی همراهی نموده و به راحتی اقامت آن کشور را اخذ نمایند.

***افزون بر مزایای فوق ، این افتخار نصیب CitizenMatch گردیده است که پیشنهادی ویژه به متقاضیان ارائه کند. این گزینه پیشنهادی این امکان را برای همسر، همسر جدید، همسر عرفی و شریک هم جنس متقاضی فراهم می آورد که به جای صرف یک میلیون و ۲۴ هزار یورو تنها ۸۰ هزار یورو برای سرمایه گذاری و ۱۵ هزار یورو برای هزینه های دولتی، حقوقی و بررسی صحت اطلاعات پرونده پرداخت نمایند. از طریق این گزینه پیشنهادی است که متقاضی و همسر وی می توانند در آنِ واحد برای تابعیت بلغارستان اقدام نموده و به این مهم دست یابند.

سوالات متداول در خصوص دریافت اقامت بلغارستان
 • تفاوت بین برنامه پیگیری استاندارد و پیگری سریع چیست؟

دو تفاوت وجود دارد – سرعت و میزان سرمایه گذاری.در مسیر استاندارد، متقاضی می تواند پس از انجام سرمایه گذاری، اقامت دائم دریافت کند و سرمایه گذاری را برای مدت 5 سال نگه دارد. در پایان 5 سال متقاضی می تواند برای شهروندی اقدام کند. در Fast Track، متقاضی می تواند یک سال پس از سرمایه گذاری اولیه، یک سرمایه گذاری اضافی به مبلغ 1,000,000 BGN (تقریباً 513,000 یورو) انجام دهد و بلافاصله واجد شرایط درخواست شهروندی است.

 • من خانواده دارم. آیا همسر و فرزندان من می توانند تابعیت دریافت کنند؟

بله. همسران و فرزندان متولد یا پذیرفته شده متقاضی ممکن است در نتیجه تابعیت متقاضی، بدون سرمایه گذاری بیشتر، تابعیت دریافت کنند. حتی بهتر از آن، کودکان می توانند در هر سنی باشند – آنها مجبور نیستند به متقاضی وابسته باشند، در تحصیلات یا کمتر از سن خاصی. اعضای خانواده مدت کوتاهی پس از متقاضی اصلی، تقریباً 1 سال پس از او واجد شرایط می شوند.

 • چه کسانی می توانند برای برنامه سرمایه گذار مهاجر در بلغارستان درخواست دهند؟

هر شهروند خارجی در سن قانونی و دارای سابقه کیفری پاک که تهدیدی برای امنیت ملی محسوب نمی‌شود، می‌تواند حداقل 1000000 BGN سرمایه‌گذاری کند، بنابراین واجد شرایط درخواست تابعیت بلغارستان می‌شود.

بلغارستان را خانه دوم خود سازید 
یافتن برنامه مناسب

به مقایسه اختصاری برنامه های مختلف پرداخته و از مختصات و ویژگیهای هریک اطلاع حاصل نمایید

هزینه برنامه ها

هزینه تخمینی هریک از برنامه های ارائه شده را بررسی فرمایید

نقشه برنامه ها

با مراجعه به این صفحه، از تعداد کشورهایی که با دراختیار داشتن گذرنامه یک کشور می توانید بدان وارد شوید، مطلع گردید

ورود به ۱42 کشور دنیا بدون نیاز به اخذ ویزا

0

جمعیت

6,951,095 نفر

تولید ناخالص ملی (به طور سرانه)

23,741 دلار

تولید ناخالص ملی (برابری قدرت خرید)

164,095 میلیارد دلار

پایتخت

صوفیه

منطقه زمانی

منطقه زمانی اروپای شرقی (زمان هماهنگ جهانی به علاوه ۲)

وسعت

۱۱۰.۹۹۳.۶ کیلومتر مربع

زبان

بلغاری

ارز

یورو

صنایع اصلی

کشاورزی و گردشگری

عضویت در اتحادیه اروپا

عضویت در آن

مزایای کلیدی

 • حق اقامت، کار و تحصیل در هریک از کشورهای اتحادیه اروپا
 • عدم وجود محدودیت برای اتباع کشورهای مختلف
 • تجویز دوتابعیتی و چندتابعیتی

مطالب مندرج در این صفحه صرفا جهت ارائه اطلاعات کلی و بدون قصد مشاوره حقوقی یا حرفه ای تهیه شده اند. زمان پردازش و هزینه های مربوطه با توجه به عوامل متعدد متغیر خواهد بود. CitizenMatch مسئولیتی در قبال تغییر هزینه های برآوردی و زمان پردازش نخواهد داشت. ما می توانیم اطلاعات جزئی با توجه به شرایط شخصی هر فرد ارائه نماییم. هرگونه حقی محفوظ است.

×
تماس با ما