طیف وسیع گزینه های سرمایه گذاری

Post 8 pic. Amendments to the Greece Residency
اصلاحات پیشنهادی نسبت به برنامه اقامت یونان

یا برنامه ویزای طلایی یونان شاهد تغییراتی خواهد بود؟
اصلاحات پیشنهادی نسبت به برنامه اقامت یونان
وزارت مهاجرت یونان، قصد خود مبنی بر بسط برنامه ویزای طلایی را اعلام نموده و بدین ترتیب، یونان به خیل عظیم کشورهایی که جذب ه…