تابعیت_اروپا

اخذ اقامت آلمان از طریق سرمایه سرمایه گذاری
مهاجرت به آلمان

 

آلمان پرجمعیت ترین کشور قاره ی اروپا می باشد  که یکی از کشور های حوزه ی شینگن و اتحادیه اروپا است.

پایتخت این کشور که مرکز سیاسی و اقتصادی آن می باشد برلین است.

درباره ی آلمان

جمعیت : 82.800.000
مساحت : 357.386 کیلومتر م…