تابعیت دوم

دومینیکا، به عنوان جزیره طبیعت شناخته شده است. جنگل های بارانی و کوهستان های آن مناسب برای کسانی است که به دنبال پیاده روی در طبیعت خالص می باشند.
7 روش برای اخذ تابیعت کشور دومینیکا

دومینیکا، به عنوان جزیره طبیعت شناخته شده است. جنگل های بارانی و کوهستان های  آن مناسب برای کسانی است که به دنبال پیاده روی در طبیعت خالص می باشند. مناظر دومینیکا خوش آمدید خوبی را به کسانی که از فشار و شلوغی جهان کار خسته …

سواحل زیبای بلغارستان
معرفی حقایقی عجیب و جالب درباره ی کشور بلغارستان

حقایقی جالب درباره کشور بلغارستان

چنان چه شما قصد مهاجرت به کشور بلغارستان را دارید لازم است نکات و قوانینی را در رابطه با این کشور بدانید.

بلغارستان کشوری واقع در جنوب شرق قاره ی اروپا است که پایتخت آن شهر صوفیه می باش…

یکی از کشور هایی که اخیرا بر تعداد افرادی که قصد مهاجرت به آن را دارند افزوده شده است ترکیه می باشد .
درباره ی ترکیه و برنامه های مهاجرت به آن

یکی از کشور هایی که اخیرا بر تعداد افرادی که قصد مهاجرت به آن را دارند افزوده شده است ترکیه می باشد . در حال حاضر ترکیه یکی از کشور هایی می باشد که میزبان جمعیت زیادی از مهاجران و پناهندگان می باشد .
بخش بزرگتر کشور ترکیه در …

Post 11 PEI's Controversial Entrepreneur Streams Terminated
حذف برنامه های سرمایه گذاری جزیره پرینس ادوارد

جزیره پرینس ادوارد دو زیرشاخه از برنامه مهاجرت از طریق سرمایه گذاری را منحل می کند
جزیره پرینس ادوارد از پذیرش درخواستهای مهاجرت از طریق مالکیت جزئی و کامل بیزینس امتناع ورزیده است، مسئله ای که از تاریخ ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۸ ج…