برنامه های تابعیت از طریق سرمایه گذاری

Post 19 pic Even More Investors Attracted to CBI Programs
جذابیت برنامه های تابعیت برای سرمایه گذاران

افزایش روزافزون سرمایه گذاران علاقه مند به برنامه های تابعیت از طریق سرمایه گذاری

در جهانی که نمی توان قطعیت و ثبات برای امور مفروض داشت، کسب تابعیت یا اقامت دوم اجتناب ناپذیر می نماید، مزیتی که امکان در دست گرفتن سرنوش…

درفصل تابستان معمولا توجه گردشگران  به یونان معطوف می گردد.  زیرا محبوب ترین مقصد دریایی در اروپا محسوب می شود.یونان دارای 5000 جزیره می باشد.
6 جزیره برتر یونان

درفصل تابستان معمولا توجه گردشگران  به یونان معطوف می گردد.  زیرا محبوب ترین مقصد دریایی در اروپا محسوب می شود.

خانه های سفید
تا جایی که چشم میبیند آب های فیروزه ای
غروب رومانتیک…..
طعم های مدیترانه ای، منابع افسان…

یکی از کشور هایی که اخیرا بر تعداد افرادی که قصد مهاجرت به آن را دارند افزوده شده است ترکیه می باشد .
درباره ی ترکیه و برنامه های مهاجرت به آن

یکی از کشور هایی که اخیرا بر تعداد افرادی که قصد مهاجرت به آن را دارند افزوده شده است ترکیه می باشد . در حال حاضر ترکیه یکی از کشور هایی می باشد که میزبان جمعیت زیادی از مهاجران و پناهندگان می باشد .
بخش بزرگتر کشور ترکیه در …

Post 10 pic. CBI Programs Intertwined with Countries_ Development
ارتباط تنگاتنگ بین برنامه های تابعیت و توسعه

برنامه های تابعیت از طریق سرمایه گذاری زندگی اتباع را بهبود بخشیده اند
برنامه تابعیت از طریق سرمایه گذاری که افراد را در قبال سرمایه گذاری از مزیت تابعیت دوم برخوردار می سازد، اثرات مثبتی بر اقتصاد کشورها برجای گذاشته اس…