برنامه اقامت یونان

درفصل تابستان معمولا توجه گردشگران  به یونان معطوف می گردد.  زیرا محبوب ترین مقصد دریایی در اروپا محسوب می شود.یونان دارای 5000 جزیره می باشد.
6 جزیره برتر یونان

درفصل تابستان معمولا توجه گردشگران  به یونان معطوف می گردد.  زیرا محبوب ترین مقصد دریایی در اروپا محسوب می شود.

خانه های سفید
تا جایی که چشم میبیند آب های فیروزه ای
غروب رومانتیک…..
طعم های مدیترانه ای، منابع افسان…

Post 8 pic. Amendments to the Greece Residency
اصلاحات پیشنهادی نسبت به برنامه اقامت یونان

یا برنامه ویزای طلایی یونان شاهد تغییراتی خواهد بود؟
اصلاحات پیشنهادی نسبت به برنامه اقامت یونان
وزارت مهاجرت یونان، قصد خود مبنی بر بسط برنامه ویزای طلایی را اعلام نموده و بدین ترتیب، یونان به خیل عظیم کشورهایی که جذب ه…