اقامت_اروپا

یکی از کشور هایی که اخیرا بر تعداد افرادی که قصد مهاجرت به آن را دارند افزوده شده است ترکیه می باشد .
درباره ی ترکیه و برنامه های مهاجرت به آن

یکی از کشور هایی که اخیرا بر تعداد افرادی که قصد مهاجرت به آن را دارند افزوده شده است ترکیه می باشد . در حال حاضر ترکیه یکی از کشور هایی می باشد که میزبان جمعیت زیادی از مهاجران و پناهندگان می باشد .
بخش بزرگتر کشور ترکیه در …

ویزای طلایی نوع خاصی از ویزا می باشد که از طریق سرمایه گذاری به دست می آید به دلیل داشتن مزایای فراوان به آن ویزای طلایی می گویند .
اخذ ویزای طلایی و مزایای آن

اروپا یکی از بهترین مکان ها جهت مهاجرت به آن جا می باشد. امروزه بر تعداد افرادی که خواهان مهاجرت به اروپا می باشند افزوده شده است زیرا دارای مزایای فراوان از جمله امکانات ویژه ،اقتصاد قوی تر ، رفاه بیشتر و طبیعت زیبا می باش…

اخذ اقامت آلمان از طریق سرمایه سرمایه گذاری
مهاجرت به آلمان

 

آلمان پرجمعیت ترین کشور قاره ی اروپا می باشد  که یکی از کشور های حوزه ی شینگن و اتحادیه اروپا است.

پایتخت این کشور که مرکز سیاسی و اقتصادی آن می باشد برلین است.

درباره ی آلمان

جمعیت : 82.800.000
مساحت : 357.386 کیلومتر م…