اصلاحات

The UK Tier 1 Investor Visa Will It Be Reformed
گروه اول برنامه سرمایه گذاری انگلستان: آیا تغییراتی نسبت به آن اعمال خواهد شد؟

آینده مبهم برنامه سرمایه گذاری انگلستان
 

وزارت کشور انگلستان در راستای اصلاح گروه اول برنامه سرمایه گذاری، اطلاعیه ای دال بر تعلیق این برنامه در تاریخ ۶ دسامبر ۲۰۱۸ صادر نمود. بنا بود این تعلیق یک روز بعد در تاریخ ۷…

Post 9 St. Kitts & Nevis Impoving Its CBI Program
بهبود برنامه تابعیت سنت کیتس و نویس

برنامه تابعیت از طریق سرمایه گذاری سنت کیتس و نویس منافع سرمایه گذاران را بیش از پیش تأمین می کند
 
با پایان عمر صندوق امداد به آسیب دیدگان گردباد در مارس ۲۰۱۸ و توفیق آن در برآورده سازی انتظارات، دولت سنت کیتس و نویس دو …