محرومیت ایرانیان از برنامه تابعیت سنت لوسیا

اتباع ایرانی دیگر نمی توانند از برنامه تابعیت از طریق سرمایه گذاری سنت لوسیا بهره مند گردند

برنامه تابعیت از طریق سرمایه گذاری سنت لوسیا که در سال ۲۰۱۵ با تصویب قانون تابعیت توسط سرمایه گذاری پا به عرصه وجود گذاشت، مزیت تابعیت این کشور را به سرمایه گذاران خارجی اعطا می نماید. اتباع ایرانی تا چندی پیش می توانستند درخواست شرکت در برنامه تابعیت از طریق سرمایه گذاری سنت لوسیا را مطرح نمایند. لیکن واحد تابعیت از طریق سرمایه گذاری سنت لوسیا در تاریخ ۹ آگوست ۲۰۱۸اعلام کرد که این نهاد زین پس از پذیرش درخواستهای اتباع ایرانی معذور بوده و کارگزاران مجاز نیز ملزم به پیروی از این دستور می باشند. بنابر اطلاعیه این نهاد که خطاب به کارگزاران مجاز تنظیم شده است، اتباع ایرانی فارغ از کشور محل اقامت خود موضوع این محدودیت قرار خواهند گرفت. این تصمیم فورا لازم الاجرا شده است.

ناتوانی شرکتهای بررسی صحت اطلاعات در تنفیذ مدارک صادره از ایران، واحد تابعیت از طریق سرمایه گذاری را به محروم سازی اتباع ایرانی از برنامه تابعیت از طریق سرمایه گذاری واداشته است. باید درنظر داشت که موضوع به اینجا ختم نمی شود. عدم تمایل بانک داخلی سنت لوسیا به تسهیل مراودات مالی و پذیرش وجوه حاصل از ایران نیز موجب شده است که واحد تابعیت از طریق سرمایه گذاری از پذیرش درخواستهای اتباع ایرانی امساک ورزد. این بانک یگانه بانکی است که در فرآیند مراودات بانکی با واحد تابعیت از طریق سرمایه گذاری همکاری می نماید.

برخی بر این باورند که شرکتهای بررسی صحت اطلاعات اساسا به دلیل اعاده تحریمهای آمریکا علیه ایران و واهمه از اقدامات تنبیهی و تلافی جویانه آمریکا از همکاری امتناع می کنند. اداره کنترل اموال خارجی (OFAC) تابستان گذشته یکی از این دست شرکتها را به جرم نقض تحریمهای آمریکا علیه ایران ۲۵۹,۲۰۰ دلار جریمه نقدی کرد.

Posted on اکتبر 11th, 2018 | سنت لوسیا
×
تماس با ما