فرم ارزیابی سرمایه گذار خارجی

چنانچه شما به عنوان سرمایه گذار بالقوه، تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص برنامه های سرمایه گذاری CitizenMatch یا واجدالشرایط بودن خود دارید، لطفا از این فرم جهت ارتباط با ما بهره گیرید.

افتخار ما ارزیابی شرایط شما و پاسخگویی به تمام سؤالات و مسائل مورد علاقه تان می باشد.CitizenMatch ارزش بسزایی برای محرمانگی اطلاعات قائل است. اطلاعات دریافتی تحت هیچ شرایطی با افراد دیگر به اشتراک گذاشته نخواهند شد.

×
تماس با ما