CitizenMatch

CitizenMatch  متشکل از گروه مشاورین بین المللی  است که بستر کسب تابعیت دوم و آگاهی از گزینه های اقامتی را برای متمولین هموار می سازند. هرساله به شمار تجار نومید که  تابعیت ایشان با محدودیت فرصتهای تجاری همراه بوده است، افزوده می شود. CitizenMatch این امکان را برای افراد و خانواده هایشان فراهم می کند که تابعیت سرزمین رؤیاهای خود را از آنِ خود سازند. این آرزو با خدماتی که به نیازهای خاص هر فرد توجه دارد، به واقعیت تبدیل می شود. خدمات ما، امور پیچیده را ساده گردانیده و با روابط درازمدت تداوم پیدا می کند.

آیا شما خود را شهروند جهانی می دانید؟

چنانچه خواستار اقامت دائم یا تابعیت دوم می باشید، CitizenMatch تصویری جامع و کامل از برنامه های “تابعیت از طریق سرمایه گذاری” و “اقامت از طریق سرمایه گذاری” برای شما ترسیم خواهد کرد. ما حاضریم  شما را در درخواست برنامه موردنظرتان یاری کنیم. کسب تابعیت جهانی از مجرای CitizenMatch با ایجاد فرصت برای شما و خانواده تان ملازمه خواهد داشت.

CitizenMatch همً خود را صرف خدمت رسانی به سرمایه گذاران و خانواده هایشان می نماید، افرادی که در پی آینده و فرصتهای بهتر در کشور دیگر می باشند.

CitizenMatch خدمات و آموزشهای لازم را در اختیار شرکای خود قرار داده تا بدین وسیله بهترین خدمات ممکن به موکلینی که خواستار کسب اقامت یا تابعیت دوم هستند، ارائه گردد.

به منافع آن پی ببرید.

ما همکاری مستقیم با نمایندگان دولتی داشته تا شما تابعیت دوم خود را سریعا بدست آورید.

همراه خود را مشخص نمایید 

گروه ما سرمایه گذاران ثروتمند از اقصا نقاط دنیا را که در پی کسب تابعیت دوم می باشند، یاری خواهد کرد.

قابلیتهای خود را شناسایی کنید

×
تماس با ما