یافتن برنامه مناسب

این اطلاعات هر شش ماه یک بار در ماههای ژوئن و دسامبر تحت بازبینی قرار می گیرد. در صورت بروز تغییرات اساسی در هریک از مؤلفه های مورد ارزیابی، اطلاعات قبل از این دو دوره از پیش تعیین شده به روز رسانی خواهد شد.

جهت اطلاع از زمان بندی و نرخ دقیق که با توجه به ترکیب خانواده تعیین می گردد، لطفا با ما  تماس حاصل نمایید.

مخارج درخواست تابعیت شامل هزینه های دولتی، هزینه بررسی صحت اطلاعات پرونده و هزینه های الزامی برنامه می باشد. با تماس با ما، از هزینه CitizenMatch و نرخ دقیق سرمایه گذاری با توجه به تعداد اعضای خانواده اطلاع یابید.

رفع مسئولیت:

مطالب مندرج در این صفحه صرفا جهت ارائه اطلاعات کلی و بدون قصد مشاوره حقوقی یا حرفه ای تهیه شده اند. زمان پردازش، هزینه ها و شرایط ویزای اتباع مختلف با توجه به عوامل متعدد متغیر خواهد بود. CitizenMatch مسئولیتی در قبال تغییر هزینه های برآوردی نخواهد داشت. ما می توانیم اطلاعات جزئی با توجه به شرایط شخصی هر فرد ارائه نماییم. هرگونه حقی محفوظ است.

علی رغم آنکه تلاش ما بر ارائه اطلاعات صحیح و به روز رسانی منظم آنها می باشد، بهتر است برای آگاهی از رقم دقیق مستقیما با ما تماس حاصل نمایید.

یافتن برنامه مناسب

به مقایسه اختصاری برنامه های مختلف پرداخته و از مختصات و ویژگیهای هریک اطلاع حاصل نمایید

هزینه برنامه ها

هزینه تخمینی هریک از برنامه های ارائه شده را بررسی فرمایید

نقشه برنامه ها

با مراجعه به این صفحه، از تعداد کشورهایی که با دراختیار داشتن گذرنامه یک کشور می توانید بدان وارد شوید، مطلع گردید

×
تماس با ما