هزینه برنامه ها

هزینه کلی برنامه ها با سرمایه گذاری پایان نمی یابد. باید توجه داشت که هزینه سرمایه گذاری اساسا به عوامل متعددی همچون نوع و مدت سرمایه گذاری، ریسک سرمایه گذاری، سود دریافتی، هزینه فرصت (استفاده از سرمایه در یک بخش به معنای چشم پوشی از اختصاص آن به مسئله دیگر است)، تورم و نوسانات ارزش ارز وابسته است. ما خانواده های ۴ نفره را در تخمین هزینه ها مبنا قرار می دهیم. برخی از برنامه ها تلفیقی بوده یا گزینه انتخاب نوع سرمایه گذاری را در برنامه خود گنجانده اند. برای مثال، برنامه سریع سرمایه گذاری بلغارستان سرمایه گذاری منفعل و سرمایه گذاری فعال (پس از یک سال سرمایه گذاری منفعل) را پیش بینی کرده است.

wdt_ID کشور نام برنامه نوع اقامت ارز مورد استفاده برای احتساب هزینه برنامه ها حداقل مبلغ سرمایه گذاری هزینه متقاضی اصلی هزینه خانواده ۴ نفره نوع سرمایه گذاری هزینه های کارشناسی سن فرزندان تحت تکفل
1 گرانادا برنامه تابعیت از طریق سرمایه گذاری (اهدای پول) تابعیت دلار آمریکایی 150 هزاردلار 1,500 6,000 اهدای پول قابل تغییر تا۳۰سال
2 گرانادا برنامه تابعیت از طریق سرمایه گذاری (املاک) تابعیت دلار آمریکایی 220 هزاردلار ۵۷۰۰۰ ۷۱۰۰۰ املاک قابل تغییر تا۳۰سال
3 دومینیکا برنامه تابعیت از طریق سرمایه گذاری (اهدای پول) تابعیت دلار آمریکایی ۱۰۰ هزار دلار 4,000 16,000 اهدای پول قابل تغییر تا۳۰سال*
4 دومینیکا برنامه تابعیت از طریق سرمایه گذاری (املاک)  تابعیت دلار آمریکایی ۲۰۰ هزار دلار 25,000 35,000 املاک قابل تغییر تا ۳۰ سال*
5 آنتیگوآ و باربودا برنامه تابعیت از طریق سرمایه گذاری (اهدای پول) تابعیت دلار آمریکایی ۱۰۰ هزار دلار 30,000 ۴۵۰۰۰ اهدای پول قابل تغییر تا۲۸سال*
6 آنتیگوآ و باربودا برنامه تابعیت از طریق سرمایه گذاری (املاک) تابعیت دلار آمریکایی ۴۰۰ هزار دلار 30,000 ۷۰۰۰۰ املاک قابل تغییر تا۲۸سال*
7 سنت کیتس و نویس برنامه تابعیت از طریق سرمایه گذاری  تابعیت دلار آمریکایی ۱۵۰ هزار دلار ۷۵۰۰ 19,500 اهدای پول قابل تغییر تا۳۰سال
8 سنت کیتس و نویس برنامه تابعیت از طریق سرمایه گذاری (املاک) تابعیت دلار آمریکایی ۲۰۰ هزار دلار ۵۷۰۰۰ ۱۳۷۰۰۰ املاک قابل تغییر تا ۳۰ سال
9 سنت لوسیا برنامه تابعیت از طریق سرمایه گذاری (اهدای پول) تابعیت دلار آمریکایی ۱۰۰ هزار دلار 30,000 55,000 اهدای پول قابل تغییر تا۲۵سال
10 سنت لوسیا برنامه تابعیت از طریق سرمایه گذاری (املاک) تابعیت دلار آمریکایی ۳۰۰ هزار دلار 100,000 150,000 املاک قابل تغییر تا۲۵سال
11 تابعیت مالت برنامه تابعیت از طریق سرمایه گذاری تابعیت یورو ۶۵۰ هزار یورو 10,000 ۱۸۵۰۰ تلفیقی قابل تغییر تا ۲۷ سال(در صورت تجرد و وابستگی مالی به متقاضی اصلی)
12 ایالات متحده امریکا (EB-5) برنامه سرمایه گذاری خارجی EB-5 اقامت دلار آمریکایی 800 هزار دلار ۷۷۷۰ ۸۸۰۵ فعال/منفعل قابل تغییر تا ۲۱ سال(در صورت تجرد و وابستگی مالی به متقاضی اصلی)
13 جزیره پرینس ادوارد کانادا برنامه منتخب استانی پرینس ادوارد کانادا اقامت دلار کانادایی ۱۵۰ هزار دلار کانادایی ۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰ تلفیقی قابل تغییر تا ۱۸سال(یا بیشتر از ۱۸ سال در صورت وابستگی مالی به متقاضی اصلی)
14 نیوبرانزویک کانادا برنامه منتخب استانی نیوبرانزویک-زیرمجوعه سرمایه گذاری اقامت دلار کانادایی ۲۵۰هزاردلارکانادایی تلفیقی قابل تغییر تا ۱۸سال(یا بیشتر از ۱۸ سال در صورت وابستگی مالی به متقاضی اصلی)
15 پاناما اقامت از طریق ویزای تمکن مالی اقامت دلار آمریکایی ۳۰۰ هزار دلار ۳۰۰۰ ۷۵۰۰ فعال قابل تغییر تا ۱۸سال(یا بیشتر از ۱۸ سال در صورت وابستگی مالی به متقاضی اصلی)
16 برزیل ویزای اقامتی از طریق سرمایه گذاری اقامت دلار آمریکایی ۱۰۰ هزار دلار ۵۰۰۰ ۷۵۰۰ منفعل/فعال قابل تغییر تا ۱۸سال(یا بیشتر از ۱۸ سال در صورت وابستگی مالی به متقاضی اصلی)
17 انگلستان گروه اول ویزای سرمایه گذاری اقامت پوند ۲۰۰ هزار پوند ۱۴۰۰ ۷۰۰۰ فعال قابل تغییر تا ۱۸سال(یا بیشتر از ۱۸ سال در صورت وابستگی مالی به متقاضی اصلی)
18 پرتغال برنامه ویزای طلایی اقامت یورو ۳۵۰ هزار یورو ۵۸۰۰ ۲۱۰۰۰ املاک قابل تغییر تا ۱۸سال(یا بیشتر از ۱۸ سال در صورت وابستگی مالی به متقاضی اصلی)
19 اسپانیا برنامه ویزای طلایی اقامت یورو ۵۰۰ هزار یورو ۲۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰ املاک قابل تغییر تا ۱۸سال(یا بیشتر از ۱۸ سال در صورت وابستگی مالی به متقاضی اصلی)
20 آلمان برنامه اقامتی سرمایه گذاری در بیزینس اقامت یورو ۳۰۰ هزار یورو ۲۵۰۰ ۱۰۰۰۰ فعال قابل تغییر تا ۱۸سال(یا بیشتر از ۱۸ سال در صورت وابستگی مالی به متقاضی اصلی)
21 لیتوانی برنامه ویزای طلایی اقامت یورو 50 هزار یورو ۲۰۰۰ ۵۰۰۰ فعال قابل تغییر تا ۱۸سال(یا بیشتر از ۱۸ سال در صورت وابستگی مالی به متقاضی اصلی)
22 لتونی اقامت از طریق سرمایه گذاری اقامت یورو ۵۰ هزار یورو ۲۰۰۰ ۹۵۰۰ فعال قابل تغییر تا ۱۸سال(یا بیشتر از ۱۸ سال در صورت وابستگی مالی به متقاضی اصلی)
23 یونان برنامه ویزای طلایی اقامت یورو 250 هزار یورو ۰ ۱۵۰۰۰ املاک قابل تغییر تا ۲۱ سال
24 اقامت قبرس اقامت از طریق سرمایه گذاری اقامت یورو ۳۰۰ هزار یورو ۵۰۰ ۲۰۰۰ املاک قابل تغییر تا۲۵سال
25 اقامت مالت برنامه اقامت مالت اقامت یورو ۲۵۰ هزار یورو ۵۵۰۰ ۲۰۰۰۰ املاک +تلفیقی قابل تغییر تا ۲۷ سال (در صورت تجرد و وابستگی مالی به متقاضی اصلی)
26 بلغارستان برنامه سریع تابعیت اقامت یورو 300 هزاریورو ۰ ۸۰۰۰۰ اهدای پول قابل تغییر تا ۱۸ سال
27 تركيه تابعیت ترکیه از طریق سرمایه گذاری تابعیت دلار آمریکایی 400 هزاردلار املاک+تلفیقی قابل تغییر تا ۱۸سال(یا بیشتر از ۱۸ سال در صورت وابستگی مالی به متقاضی اصلی)
خانواده متقاضی

خانواده ۴ نفره که مرکب از متقاضی، همسر و دو فرزند است، ملاک ما محسوب می شود. سن فرزندان را نیز بین ۱۵ تا ۱۸ سال فرض می کنیم تا در تمامی برنامه ها به عنوان فرد تحت تکفل قادر به شرکت باشند.

در تمامی موارد، سریع ترین گزینه پردازش درخواست برگزیده شده است.

برای اطلاع از رقم دقیق سرمایه گذاری با توجه به تعداد اعضای خانواده، لطفا با ما تماس حاصل فرمایید.

نوع اقامت

موقت: اقامت غیردائم معمولامستلزم تجدید مجوز اقامت می باشد.

دائم: این نوع اقامت، اختیار سکونت دائم در سرزمین کشور مربوطه را به متقاضی می دهد. تجدید اقامت دائم ممکن است معمول باشد. حفظ وضعیت قانونی با تأمین شرایط خاصی میسر خواهد بود.

تابعیت: با تأیید درخواست تابعیت، تابعیت به متقاضی اعطا خواهد شد. تمامی حقوق اتباع عادی هم چون حق رأی به متقاضی تعلق خواهد گرفت.

سرمایه گذاری

نوع سرمایه گذاری

در گزینه اعانه مالی (Donation)، مقداری پول پرداخت شده و هزینه های اضافی پس از پرداخت پول وجود نخواهد داشت. سرمایه گذاری فعال، مخصوص اشخاصی است که در پی نقل مکان دائمی به کشور دیگر می باشند. لیکن این گزینه می تواند بیشترین ریسک و هزینه را از حیث زمان و پول پرداختی به دنبال داشته باشد.

ریسک سرمایه گذاری منفعل می تواند اندک باشد. اما دولت یا بانکی که در آن سرمایه گذاری می شود، قطعا در این زمینه تعیین کننده خواهد بود. در این صورت، مدت سرمایه گذاری کم اهمیت تر از میزان سرمایه گذاری نبوده و باید به دیده تساوی به این دو مؤلفه نگریست. سود بدست آمده به راحتی با تورم بالا خنثی می شود.

منطقی ترین گزینه، سرمایه گذاری در املاک است. اما برخی از کشورهایی که این برنامه را ارائه می دهند، از بازار ملکی قوی بهره مند نیستند.

حداقل مبلغ سرمایه گذاری

برای شرکت در هر برنامه تابعیت حداقل مبلغ سرمایه گذاری (براساس دلار آمریکایی) وجود دارد. مبلغ سرمایه گذاری در املاک عموما بیشتر از حداقل مبلغ مقرر برنامه ها می باشد. این مبلغ نمایانگر ارزش متوسط ملکی به وسعت ۱۰۰ متر مربع بوده که برای اسکان خانواده ۴ نفره مناسب خواهد بود. هزینه هایی نیز باید برای تأمین مخارج زندگی منظور شوند. علاوه بر این، برنامه های خاص مالیاتی، وظیفه پرداخت مقدار مشخصی مالیات را بر افراد بار می کنند. از آنجا که اغلب افراد در هر صورت مالیات خود را پرداخت می کنند، رقم سرمایه گذاری بدون لحاظ کردن مبلغ مالیات اعلام شده است.

هزینه ها و مخارج

هزینه اقامت دائم

هزینه اقامت دائم دال بر هزینه درخواست اقامت دائم برای خانواده ۴ نفره است. این هزینه در صورتی که در درخواست اولیه لحاظ نشده باشد، اخذ می شود.

هزینه تابعیت

هزینه تابعیت هزینه ای است که برای درخواست تابعیت خانواده ۴ نفره مطالبه می شود. این مسئله در صورتی صادق است که چنین هزینه ای در درخواست اولیه منظور نشده باشد.

هزینه گذرنامه

هزینه تحویل سریع ۴ پاسپورت مجزا که برای ۱۰ سال معتبر هستند (در صورت امکان)، تحت عنوان هزینه گذرنامه دریافت خواهد شد.

هزینه های دیگر

این هزینه ها با زندگی در کشور دیگر برای اخذ تابعیت، اقامت دائم و گذرنامه آن ارتباط دارد (برای اطلاعات بیشتر، هزینه های انتقال و جابجایی را مطالعه فرمایید). هزینه سرمایه گذاری در املاک متضمن مالیات سالانه شهری، مالیات انتقال و مجوز مالکیت زمین است.جهت اطلاع از نرخ دقیق سرمایه گذاری براساس تعداد اعضای خانواده و اولویتهای سرمایه گذاری، با ما تماس حاصل نمایید.

تمام اطلاعات مندرج در این گزارش در تابستان 2021 بروزرسانی شده است.

کلیه اطلاعات مرتبط با برنامه ها از منابع رسمی از قبیل شرکای مجاز تجاری یا وبسایتهای دولتی استخراج شده اند. اطلاعات بیشتر در خصوص هزینه های دیگر در بخش هزینه های انتقال و جابجایی آمده است. با تماس با ما، از هزینه CitizenMatch و نرخ دقیق سرمایه گذاری با توجه به تعداد اعضای خانواده اطلاع یابید.

Antigua and Barbuda http://cip.gov.ag

Australia http://www.border.gov.au
Canada http://www.cic.gc.ca
Canada http://www.micc.gouv.qc.ca
Cyprus http://www.cipa.org.cy
Dominica http://cbiu.gov.dm
Germany http://www.bamf.de
Greece http://www.investingreece.gov.gr
Grenada http://www.grenadacbi.org
Latvia http://www.pmlp.gov.lv
Lithuania http://www.migracija.lt
Malta http://iip.gov.mt
Malta http://ird.gov.mt
Panama http://www.migracion.gob.pa
Portugal http://www.sef.pt
Saint Kitts and Nevis https://www.ciu.gov.kn/

Santa Lucia  http://www.govt.lc
Spain http://www.empleo.gob.es
United Kingdom http://www.gov.uk
United States http://www.uscis.gov

ما در بخش هزینه برنامه ها، برخی از حروف اختصاری (شکل موجز کلمه یا عبارت) را مورد استفاده قرار می دهیم. این حروف اختصاری در ذیل توضیح داده شده اند. در صورت وجود سؤال، از طریق تکمیل فرم زیر با ما تماس حاصل فرمایید.

EDF

Economic Diversification Fund

پروژه تنوع اقتصادی (EDF) به واسطه برنامه تابعیت از طریق سرمایه گذاری و با هدف توسعه ملی دومینیکا پایه گذاری شده و بخشی از مؤسسه ملی بسیج سرمایه به حساب می آید.

NTF

The National Transformation Fund

برنامه ملی دگرگونی اقتصادی، پروژه ای است دولتی که مسئولیت تأمین مالی برخی از پروژه ها به آن محول گردیده است، پروژه هایی که منافعی را نصیب اقتصاد گرانادا نموده و به تنوع اقتصادی آن کمک می کنند.

NDF

The National Development Fund

پروژه ملی توسعه، پروژه غیرانتفاعی کشور آنتیگوآ و باربودا می باشد که تحت نظارت مجلس این کشور قرار دارد. درحقیقت، باید هر شش ماه یک بار به منظور پاسخگویی و شفافیت موضوع، گزارشی دقیق به مجلس آنتیگوآ و باربودا تسلیم کند.

SGF

Sustainable Growth Fund Contribution

متقاضیان تابعیت از طریق سرمایه گذاری سنت کیتس و نویس می توانند با مشارکت در پروژه توسعه پایدار تابعیت این کشور را کسب کنند.

NEF

National Economic Fund

پروژه اقتصاد ملی سنت لوسیا پروژه خاصی است که تحت بخش ۳۳ قانون تابعیت از طریق سرمایه گذاری ایجاد گردیده است. بدین منظور که مبالغ سرمایه گذاری را برای تزریق پول به پروژه های دولتی دریافت کند.

رفع مسئولیت: مطالب مندرج در این صفحه صرفا جهت ارائه اطلاعات کلی و بدون قصد مشاوره حقوقی یا حرفه ای تهیه شده اند. هزینه ها با توجه به عوامل متعدد متغیر خواهد بود.  CitizenMatch مسئولیتی در قبال تغییر هزینه های برآوردی نخواهد داشت. ما می توانیم اطلاعات جزئی با توجه به شرایط شخصی هر فرد ارائه نماییم. هرگونه حقی محفوظ است.

علی رغم آنکه تلاش ما بر ارائه اطلاعات صحیح و به روز رسانی منظم آنها می باشد، بهتر است برای آگاهی از رقم دقیق مستقیما با ما تماس حاصل نمایید.

یافتن برنامه مناسب

به مقایسه اختصاری برنامه های مختلف پرداخته و از مختصات و ویژگیهای هریک اطلاع حاصل نمایید

هزینه برنامه ها

هزینه تخمینی هریک از برنامه های ارائه شده را بررسی فرمایید

نقشه برنامه ها

با مراجعه به این صفحه، از تعداد کشورهایی که با دراختیار داشتن گذرنامه یک کشور می توانید بدان وارد شوید، مطلع گردید

×
تماس با ما