نمایه CitizenMatch

با توجه به روند رو به رشد جهانی شدن اقتصاد، ضرورت ورود بدون ویزا به سایر کشورها بیش از پیش احساس می گردد. فعالان حوزه اقتصادی همواره برآنند که بر محدودیتهای کشور متبوع خود مستولی شده و به فرصتهای تجاری، کاری، مالی و شخصی در سایر کشورهای جهان دست یابند.

CitizenMatch به راستی بهترین برنامه های تابعیت از طریق سرمایه گذاری را گلچین کرده است. در این برنامه ها تابعیت در اغلب موارد ظرف کمتر از ۱۲ ماه کسب کردنی است. ما شما را براساس اهداف و شرایط خاصتان در گزینش برنامه تابعیت یاری خواهیم کرد. ما متخصصینی هستیم که  به پرونده تابعیت دوم شما به طور جامع، کامل، محرمانه و با در نظرگرفتن تمامی جوانب موضوع خواهیم پرداخت.. خدمات جامع ما مشتمل بر ارزیابی واجدالشرایط بودن، برنامه ریزی تخصصی مالیاتی، برنامه ریزی تخصصی املاک (پیش از کسب تابعیت و پس از آن) و انجام بهینه مراحل سرمایه گذاری است.

لطفا برای خواندن توضیحات روی کشور مورد نظر کلیک کنید.

برنامه تابعیت از طریق سرمایه گذاری آنتیگوآ و باربودا که بالاترین امتیاز را در میان کشورهای حوزه کارائیب کسب کرده است، یکی از بهترین کشورها درمیان کلیه کشورهای مورد ارزیابی CitizenMatch نیز بوده است . سرمایه گذاران می توانند با توسل به برنامه تابعیت از طریق سرمایه گذاری آنتیگوآ و باربودا در گزینه هایی همچون پروژه های دولتی و پروژه ساخت استراحتگاه (خانه های مخصوص گذراندن تعطیلات) مشارکت داشته یا در یک بیزینسهای محلی سرمایه گذاری کنند.

برنامه تابعیت از طریق سرمایه گذاری آنتیگوآ و باربودا که بالاترین امتیاز را در میان کشورهای حوزه کارائیب کسب کرده است، یکی از بهترین کشورها درمیان کلیه کشورهای مورد ارزیابی CitizenMatch نیز بوده است . سرمایه گذاران می توانند با توسل به برنامه تابعیت از طریق سرمایه گذاری آنتیگوآ و باربودا در گزینه هایی همچون پروژه های دولتی و پروژه ساخت استراحتگاه (خانه های مخصوص گذراندن تعطیلات) مشارکت داشته یا در یک بیزینسهای محلی سرمایه گذاری کنند.

دومینیکا، جزیره ای با طبیعت بکر حایز امتیاز بسیار بالایی از حیث سهولت اخذ تابعیت بوده و بالاترین امتیاز کلی را در میان  کشورهای حوزه کارائیب (به مانند آنتیگوآ و باربودا) به خود اختصاص داده است. با تغییر قانون در اواخر سال ۲۰۱۴ و حذف شرط الزامی مصاحبه، امتیاز دومینیکا از جهت سهولت دریافت تابعیت افزایش یافته است.

دومینیکا، جزیره ای با طبیعت بکر حایز امتیاز بسیار بالایی از حیث سهولت اخذ تابعیت بوده و بالاترین امتیاز کلی را در میان  کشورهای حوزه کارائیب (به مانند آنتیگوآ و باربودا) به خود اختصاص داده است. با تغییر قانون در اواخر سال ۲۰۱۴ و حذف شرط الزامی مصاحبه، امتیاز دومینیکا از جهت سهولت دریافت تابعیت افزایش یافته است.

گرانادا با کسب حداکثر امتیاز در زمینه سهولت برنامه و امتیاز خوب از جهت سرعت، دارای امتیازی مناسب است. اما امتیاز گرانادا در آزادی تردد پایین تر بوده و عملکرد متوسطی در زمینه هزینه نشان داده است. با این وجود، برنامه تابعیت از طریق سرمایه گذاری گرانادا کماکان یکی از برنامه های  جذاب و پرطرفدار در بین کشورهای حوزه کارائیب است.

گرانادا با کسب حداکثر امتیاز در زمینه سهولت برنامه و امتیاز خوب از جهت سرعت، دارای امتیازی مناسب است. اما امتیاز گرانادا در آزادی تردد پایین تر بوده و عملکرد متوسطی در زمینه هزینه نشان داده است. با این وجود، برنامه تابعیت از طریق سرمایه گذاری گرانادا کماکان یکی از برنامه های  جذاب و پرطرفدار در بین کشورهای حوزه کارائیب است.

برنامه تابعیت سنت لوسیا با الهام و تأسی از دهها سال تجربه کشورهای همسایه، بر بهترین الگوهای موجود مبتنی است. امتیاز پایینی از جهت آزادی تردد برای سنت لوسیا منظور شده است. اما تبعه سنت لوسیا می تواند بدون ویزا  به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بریتانیای کبیر و هنگ کنگ سفر نماید.

برنامه تابعیت سنت لوسیا با الهام و تأسی از دهها سال تجربه کشورهای همسایه، بر بهترین الگوهای موجود مبتنی است. امتیاز پایینی از جهت آزادی تردد برای سنت لوسیا منظور شده است. اما تبعه سنت لوسیا می تواند بدون ویزا  به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بریتانیای کبیر و هنگ کنگ سفر نماید.

حضور فیزیکی در سنت کیتس و نویس برای اخذ تابعیت این کشور ضرورت نخواهد داشت. همین سهولت برنامه بوده است که امتیاز سنت کیتس و نویس را در نمایه CitizenMatch افزایش داده است.

حضور فیزیکی در سنت کیتس و نویس برای اخذ تابعیت این کشور ضرورت نخواهد داشت. همین سهولت برنامه بوده است که امتیاز سنت کیتس و نویس را در نمایه CitizenMatch افزایش داده است.

برنامه تابعیت از طریق سرمایه گذاری قبرس به عنوان سریع ترین برنامه تابعیت در میان کشورهای اتحادیه اروپا شهرت یافته است. بدین دلیل بالاترین امتیاز در سرعت به قبرس اختصاص داده شده است. لیکن حداقل مبلغ لازم برای سرمایه گذاری در قبرس یکی از بالاترین ارقام می باشد. امتیاز بالای قبرس در فاکتورهای سرعت و آزادی تردد با  نمره پایین این کشور در شاخصهای هزینه و سهولت  تنزل پیدا کرده است .  قبرس یکی از پرهزینه ترین برنامه های تابعیت از طریق سرمایه گذاری تلقی می شود.

برنامه تابعیت از طریق سرمایه گذاری قبرس به عنوان سریع ترین برنامه تابعیت در میان کشورهای اتحادیه اروپا شهرت یافته است. بدین دلیل بالاترین امتیاز در سرعت به قبرس اختصاص داده شده است. لیکن حداقل مبلغ لازم برای سرمایه گذاری در قبرس یکی از بالاترین ارقام می باشد. امتیاز بالای قبرس در فاکتورهای سرعت و آزادی تردد با  نمره پایین این کشور در شاخصهای هزینه و سهولت  تنزل پیدا کرده است .  قبرس یکی از پرهزینه ترین برنامه های تابعیت از طریق سرمایه گذاری تلقی می شود.

امتیاز متوسط مالت در فاکتورهای هزینه، سرعت و سهولت  موجب شده است که برنامه تابعیت از طریق سرمایه گذاری این کشور امتیاز پایینی در نمایه CitizenMatch کسب کند. اما هیچ یک از کشورها یارای رقابت با مالت را در مقوله آزادی تردد ندارندچراکه امکان ورود بدون ویزای افراد به ۱۷۳ کشور مهیا می باشد.

امتیاز متوسط مالت در فاکتورهای هزینه، سرعت و سهولت  موجب شده است که برنامه تابعیت از طریق سرمایه گذاری این کشور امتیاز پایینی در نمایه CitizenMatch کسب کند. اما هیچ یک از کشورها یارای رقابت با مالت را در مقوله آزادی تردد ندارندچراکه امکان ورود بدون ویزای افراد به ۱۷۳ کشور مهیا می باشد.

نمایه CitizenMatch، وسیله ای است برای بررسی تطبیقی برنامه های تابعیت و اقامت. این نمایه براساس شاخصهایی تنظیم گردیده و به ۴ گروه تقسیم می شود. این شاخصها بر مبنای تجربه CitizenMatch، بررسی موضوع و ارزیابی عوامل کلیدی و مهمی که ثروتمندان به هنگام انتخاب برنامه های مناسب شرایط خود لحاظ می کنند، گزینش شده اند.

نمایه CitizenMatch میزان محبوبیت برنامه های تابعیت و اقامت کشورها را در بین متمولین مورد ارزیابی قرار می دهد. این نمایه از ۴ رکن بسیار مهم تشکیل شده است که برنامه ها به موجب آن در حوزه تابعیت دوم سنجیده می شوند;  سرعت، سهولت و هزینه و  آزادی تردد.

این نمایه هر شش ماه یک بار در ماههای ژوئن و دسامبر تحت بازبینی قرار می گیرد. لیکن در صورت بروز تغییرات اساسی در هریک از مؤلفه های مورد ارزیابی، اطلاعات سریعا  به روز رسانی خواهد شد.

رفع مسئولیت: مطالب مندرج در این صفحه صرفا جهت ارائه اطلاعات کلی و بدون قصد مشاوره حقوقی یا حرفه ای تهیه شده اند. هزینه ها و شرایط ویزای اتباع مختلف با توجه به عوامل متعدد متغیر خواهد بود. ما می توانیم اطلاعات جزئی با توجه به شرایط شخصی هر فرد ارائه نماییم. هرگونه حقی محفوظ است.

علی رغم آنکه تلاش ما بر ارائه اطلاعات صحیح و به روز رسانی منظم آنها می باشد، بهتر است برای آگاهی از رقم دقیق مستقیما با ما تماس حاصل نمایید.

یافتن برنامه مناسب

به مقایسه اختصاری برنامه های مختلف پرداخته و از مختصات و ویژگیهای هریک اطلاع حاصل نمایید

هزینه برنامه ها

هزینه تخمینی هریک از برنامه های ارائه شده را بررسی فرمایید

نقشه برنامه ها

با مراجعه به این صفحه، از تعداد کشورهایی که با دراختیار داشتن گذرنامه یک کشور می توانید بدان وارد شوید، مطلع گردید

×
تماس با ما