تماس با بما

آینده امید بخش شما
امروز آغاز می شود

آینده امید بخش شما
امروز آغاز می شود

CitizenMatch این امکان را برای افراد و خانواده هایشان فراهم می آورد که تابعیت سرزمین رؤیاهای خود را از آنِ خود سازند. این آرزو با خدماتی که به نیازهای خاص هر فرد توجه دارد، به واقعیت تبدیل می شود. خدمات ما، امور پیچیده را ساده گردانیده و با روابط بلندمدت تداوم پیدا می کند.

CitizenMatch تمام همً خود را صرف خدمت رسانی به سرمایه گذاران و خانواده هایشان می نماید، افرادی که در پی فرصتها و آینده بهتر در کشور دیگر می باشند.

کارشناسان CitizenMatch متقاضیان را از انواع برنامه های “تابعیت از طریق سرمایه گذاری” و “اقامت از طریق سرمایه گذاری” آگاه ساخته و در انجام فرآیند درخواست اقامت یا تابعیت کشور دلخواه یاری خواهند کرد.

فرآیند CitizenMatch بسیار ساده است
۶. کارت اقامت یا گذرنامه جدید
۵. سوگند یاد کردن
۴. نامه تأییده
۳. بررسی امنیتی
۲. ارائه مدارک
۱. راهنمایی در خصوص برنامه ها

ما همکاری مستقیم با نمایندگان دولتی داشته تا شما تابعیت دوم خود را سریعا بدست آورید.

یکی از شرکای مجاز ما شوید. 

CitizenMatch خدمات و آموزشهای لازم را در اختیار شرکای خود قرار داده تا بدین وسیله بهترین خدمات ممکن به موکلینی که خواستار کسب اقامت یا تابعیت دوم هستند، ارائه گردد.

به منافع آن پی ببرید.

گروه ما سرمایه گذاران ثروتمند از اقصی نقاط دنیا را کسب تابعیت دوم، یاری خواهد کرد.

قابلیتهای خود را شناسایی کنید
پستهای ویژه در صفحه “اخبار حوزه”
×
تماس با ما