تغییرات محوری برنامه تابعیت از طریق سرمایه گذاری گرانادا

در سالهای اخیر بر تعداد کشورهایی که برنامه های تابعیت از طریق سرمایه گذاری را به افراد ارزانی می دارند، افزوده شده و رقابت شدیدی در حوزه سرمایه گذاری حکمفرماست. از آنجا که درآمد چشمگیری در اثر برنامه های تابعیت از طریق سرمایه گذاری عاید کشورها شده و ایشان توانسته اند منافع بسیاری از این مجرا کسب نمایند، این رقابت متجلی گشته است. در این میان، برخی از کشورها نسبت به کاهش حداقل مبلغ سرمایه گذاری و هزینه درخواستها اقدام نموده اند حال آنکه سایرین دایره شمول برنامه ها را بسط داده اند، تدابیری که با هدف ایجاد شرایط بهینه و جذاب سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خارجی پیش بینی شده اند.

برنامه تابعیت از طریق سرمایه گذاری گرانادا که سرمایه گذاران خارجی به موجب آن می توانند با صرف تنها ۱۵۰ هزار دلار آمریکایی تابعیت این کشور را بدست آورند، از قافله تحولات عقب نمانده و همگام با آنها پیش رفته است. به واقع، با تغییراتی که کمیته برنامه تابعیت از طریق سرمایه گذاری اخیرا اعلام نموده، تعداد افراد تحت تکفل متقاضی اصلی گسترش یافته است. براساس تغییرات اخیر، درخواست تابعیت شامل خواهرها و برادرهای متقاضی اصلی و همسر وی که مجرد بوده و دارای فرزند نمی باشند، خواهد شد. افزون بر این، والدین تحت تکفل دیگر نباید از لحاظ مالی به متقاضی اصلی متکی باشند. فرزندان تحت تکفلی که بیش از ۱۸ سال دارند نیز از ثبت نام در کالج یا دانشگاه معاف گشته اند.

علاوه بر موارد فوق، کسب تابعیت گرانادا برای افرادی که ملک خود را از متقاضیان پیشین خریداری می کنند، میسر خواهد بود. البته این موضوع مقید به رعایت تمامی الزامات قانونی می باشد. با معرفی این گزینه که پیش از این تعبیه نشده بود، گرانادا با کشورهایی همچون دومینیکا و سنت کیتس و نویس همگون شده است.

آقای آنتونی توماس نیز به سمت مدیرعامل واحد تابعیت از طریق سرمایه گذاری گماشته شده اند. انتصاب آقای توماس با شور و استقبال افراد مواجه شده و امید می رود که تخصص وافر ایشان در زمینه برنامه تابعیت از طریق سرمایه گذاری، بهبود بیش از پیش برنامه را ثمر دهد.

Posted on نوامبر 3rd, 2018 | گرانادا
×
تماس با ما