آنتیگوآ و باربودا-گزینه املاک

براساس شرایط مقرر دولت، متقاضیان باید در ملک مشخص از پیش تأیید شده سرمایه گذاری کنند تا تابعیت از طریق املاک را کسب نمایند. ارزش این ملک نمی تواند کمتر از ۴۰۰ هزار دلار آمریکایی باشد. هزینه پردازش دولتی و هزینه بررسی صحت اطلاعات پرونده به مبلغ فوق اضافه خواهد شد.

متقاضیان مجرد یا خانواده های ۴ نفره و کمتر:

هزینه پردازش: ۵۰ هزار دلار آمریکایی

خانواده های ۵ نفره و بیشتر:

هزینه پردازش: ۱۵ هزار دلار به ازای هر فرد تحت تکفل اضافی

مناطق تأیید شده:

ماده ۶ قانون تابعیت از طریق سرمایه گذاری (مصوب سال ۲۰۱۳) فرآیند تأیید پروژه های املاک برای سرمایه گذاری را تبیین می کند. دولت هرچند وقت یک بار مناطق توسعه ای را اعلام کرده و آنگاه پروژه های خاصی را در آن منطقه تأیید می کند (ماده ۶.۱). متقاضیان تابعیت از طریق سرمایه گذاری پس از طی این مرحله می توانند پروژه تأیید شده را برای سرمایه گذاری درنظرگیرند (ماده ۶.۲).

مناطق تأیید شده برای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

در آنتیگوآ:

  • Fort James تا Blue Waters
  • Pillar Rock تا Five Islands
  •  Pearns Point تا Johnson’s Point
  • بندر Falmouth تا خلیج Galleon
  • خلیج Willoughby تا خلیج Half Moon
  • خلیج Nonsuch
  • جزیره Guiana و پیرامون آن تا شبه جزیره Crabbs و Indian Point
  • Blackman
  • Marble Hill

در باربودا:

  • خلیج Low تا Palmetto Point و Coco Point

با تأیید پروژه های بیشتر و ایجاد فرصتهای جدید، فهرست پروژه های تأیید شده دائما در حال تغییر است. جهت دریافت جدیدترین اطلاعات با ما تماس حاصل نمایید.

×
تماس با ما